Kerkberichten H. Martinus Cuijk
 
Tijdens de besloten viering zal ook worden stilgestaan bij de overleden parochianen.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 1 juni afgelast.

Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Voor onze parochie betekent dit alle weekendvieringen tot en met
1 juni 
komen te vervallen.

Waar mogelijk zullen de kerken overdag geopend zijn om een kaarsje op te steken of in stil gebed even binnen te gaan.

Zondagmorgen zal de pastoor in besloten kring, om 10 uur de zondagse Eucharistie in de Martinuskerk vieren met de intenties van de parochianen voor dit weekend. Ten teken van de verbondenheid in het gebed zullen tijdens de consecratie de klokken luiden.


De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit
om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 
 


Handige links