Kloosterkerk H. Agatha - Sint Agatha

Achthonderd jaar hebben Kruisheren in het klooster in St. Agatha geleefd en gewoond. Een hele geschiedenis is hiermee geschreven. De kloosterkerk en het klooster heeft heel wat te verduren gehad, tijdens de Tachtigjarigeoorlog toen de legers van de Spanjaarden en de Staatsen elkaar bevochten. Na de ravage die was aangericht door de Spanjaarden, begonnen de Kruisheren moedig aan het herstel.
 
In 1944 brandde de kerk totaal uit. Na de oorlog is de kerk in haar oude vorm gerestaureerd onder leiding van architect Jan Strik en Monumentenzorg. De kloosterkerk deed sind die tijd ook dienst als parochiekerk van het dorp.
 
Dit oord van stilte, bezinning en gebed heeft een grote uitstraling naar het dorp en de verdere omgeving gehad. Op 21 september 1997 vierde de parochie H. Agatha haar gouden jubileum, met een openluchtviering in de Kuilen. Namens het Kerkbestuur schreef Dion Jilesen, vice-voorzitter het volgende in het jubileumnummer van de Parochiebrief: "U ziet in de uitnodigingsbrief dat mede voorgaat in de eucharistie: Prior L. Sips en Provinciaal D. Boereboom. Hiermee willen wij als Parochie onze dank, erkentelijkheid en verbondenheid tot uiting laten komen voor alle steun en hulp, die wij in al die 50 jaren hebben mogen ondervinden van de Kruisheren.
 
Kort voor dit feest hebben we kunnen vernemen, dat door de Orde van de Kruisheren aan het klooster in St. Agatha de bestemming cultuurhistorisch centrum is gegeven. Met dit gegeven zal onze Parochie een grote mate van zekerheid hebben om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.”
 
De parochie is per 1 januari 2013 gefuseerd met de andere kerkdorpen. Hiermee zijn we weer terug in de tijd, toen St. Agatha kerkelijk onder de verantwoordelijkheid viel van de H. Martinus te Cuijk.  

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream