H. Martinuskerk en Lourdesgrot - Katwijk

In het jaar 1400 kocht een zekere Johan Collart een stuk grond op de Nielt (tegenover het vroegere gemeentehuis van Katwijk) met de bedoeling er een kapel te bouwen. In 1441 wordt de kapel vernoemd als de H. Nicolaaskapel. In 1613 wordt de kapel ter beschikking gesteld aan twee predikanten uit Grave. De kapel bleef voor de katholieken gesloten tot in 1800. Pas in 1840 werd de kapel weer opgeknapt en geschikt gemaakt voor het opdragen van de H. Mis. Omdat ondertussen plannen gemaakt werden voor het bouwen van een nieuwe kerk op een andere plaats, werd de kapel te Klein Linden op 15 juli 1882 buiten dienst gesteld en op 24 februari 1883 voor afbraak verkocht.

 

Op 30 september 1880 werd Katwijk-Klein Linden tot een zelfstandige parochie verheven door Mgr. A. Godschalk, bisschop van Den Bosch. Als eerste pastoor werd door hem aangesteld Joannes Suijs. Tot aan zijn dood op 16 augustus 1899 was hij pastoor te Katwijk-Klein Linden. Aanleiding tot het oprichten van een zelfstandige parochie was de hoge waterstand van de Maas gedurende de wintermaanden, waardoor Katwijk en Klein Linden voor langere tijd waren afgesloten van de parochie H. Martinus in Cuijk.

 

 

De kerk van Katwijk-Klein Linden heeft als patroonheilige de H. Martinus, bisschop van Tours. Op 7 mei 1881 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de kerk door pastoor J. Suijs. De architect van de kerk was de heer Weber uit Roermond. De opzichter bij de bouw was P. van Luik, eveneens uit Roermond.

 

 

10 augustus 1886 plaatste pastoor Suijs een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in de kerk. Hij was een vurige vereerder van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In het jaar 1887 kwam de eerst processie naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Katwijk. Deze eer viel te beurt aan de parochie van Haps, die elk jaar zou terugkeren.

 

Op 2 september 1887 krijgt pastoor Suijs van de bisschop toestemming om een Lourdesgrot te bouwen in het park naast de kerk. Hij belast daarmee de architect Hendriks uit Oss, die de grot van Lourdes nabouwde op een kwart van de ware grootte, met de afmetingen 16 meter lang en 4 meter hoog.

 

Op 25 augustus 1899 wordt als tweede pastoor van Katwijk benoemd: Antonius Pessers. Bij zijn aantreden als pastoor bleek de nog geen 20 jaar oude kerk toe te zijn aan een grondige restauratie. Op 24 augustus 1902 werd begonnen met deze restauratie en met het bouwen van een nieuwe sacristie, daar de eerste veel te klein en vochtig was, waardoor er geen paramenten in bewaard konden worden. In de periode 1 oktober 1906 tot 16 maart 1907 kon pastoor Pessers eindelijk zijn hartewens in vervulling laten gaan: het beschilderen van de kerk, met rijke ornamenten en versieringen. De opdracht daartoe werd gegeven aan Dhr. E. Perrey uit Venlo.

 

Een uitgebreide beschrijving van deze beschilderingen is te vinden in de Kroniek van de parochie, van de hand van de pastoor zelf. In latere jaren is heel dat schilderwerk verloren gegaan, o.a. doordat de kerk nogal te kampen kreeg met wateroverlast, door overstroming van de Maas.

 

Op 14 juli 1937 vierde de toenmalige pastoor W. Hoefnagels zijn zilveren priesterfeest. Bij die gelegenheid werd hem een kruisweg aangeboden welke geplaatst werd in de processietuin. De ontwerper van deze kruisweg was Dhr. P. Gerrits uit de H. Landstichting. Na de oorlog in 1948 wordt er een nieuwe kruisweg in het park geplaatst, vervaardigd door Dhr. Peter Roovers uit Heijen.

 

Zowel 10 mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog als op 17 september 1944 komt Katwijk zwaar onder vuur te liggen. De kerk wordt zwaar beschadigd, met name de glasramen en de torenspits. In 1940 worden reeds de eerst reparaties uitgevoerd.

 

In 1947 worden er in de rechterzijbeuk drie nieuwe gebrandschilderde ramen geplaatst, die betrekking hebben op de verschijning van O.L. Vrouw van Lourdes. Deze ramen zijn van Max Weiss uit Roermond. Ook de keramiek onder deze ramen is van Max Weiss. In 1948 volgen dan in de linkerzijbeuk twee gebrandschilderde ramen van Max Weiss. Een raam met de voorstelling van de H. Martinus, patroon van de kerk, het andere raam met de voorstelling van de H. Antonius abt. Patroon van de vroegere kapel.

In de jaren 1956 tot 1958 volgt een grondige restauratie van de kerk en de grot.

 

In 1958 wordt de 100e verjaardag gevierd van de verschijning van O.L. Vrouw in Lourdes. Nog elk jaar komen vele bedevaarten uit de verre omgeving naar Katwijk.

 

In 2002 kwam een Groesbeekse familiebedevaart voor de 50eachtereenvolgend keer naar dit Mariaoord.


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream