H. Jozefkerk - Cuijk-Noord

Op 17 juli 1961 schrijft bisschop Bekkers aan Jan Smits - toen nog kapelaan in Someren - de volgende brief:

"Op grond van de ons verstrekte gegevens behoeft de geestelijke verzorging van het groeiend aantal katholieken te Cuijk a.d. Maas een nieuwe regeling. Tegelijk met uw benoeming tot assistent van de parochie H. Martinus te Cuijk dragen wij u daar op de mogelijkheid van de oprichting van een nieuwe parochie te onderzoeken".

 

Op 24 augustus gaat er een brief naar het bisdom. In de wijken De Valuwe en Heeswijk-Ewinkel zijn 912 katholieken. Pastor Smits werd benoemd tot bouwpastoor en de heren J.A.H. Toonen en C.M. de Jong aangesteld tot kerkmeester.


Reeds op 22 oktober 1961 kwam de officiële oprichting van de parochie tot stand. Men koos voor de naam Jozef, de parochie van de "gewone man". Zo'n 16 dagen later op dinsdag 7 november 1961 kreeg men toestemming van het bisdom om in de toenmalige jongens-Ulo aan de Irenestraat kerkdiensten te houden. Alles was er nieuw en iedereen enthousiast. Je hoort nog steeds mensen hierover praten.

 

 

Pas op 25 april 1964 kon het aannemersbedrijf van Jac. Arts met de bouw van de huidige kerk beginnen. Dit naar een ontwerp van Bureau Taen en Nix uit Utrecht.
Kerstmis 1964 (bijna 50 jaar geleden) werd de kerk voor het eerst gebruikt. Pas op 11 juli 1965 vond de dag van de offici?le wijding door bisschop Bekkers plaats.

 

Op 1 oktober 1977 werd pastoor Toon van den Acker als eerste opvolger van de pastoor Jan Smits geïnstalleerd.
De kerkbanken werden anders geplaatst, een kruisweg werd in bruikleen genomen. Op 20 november 1982 werd er een verlicht kruis op de toren aangebracht.

De sacristie en garage werden omstreeks 1980 verbouwd tot spreek/vergaderkamer en een werkkamer. Een gedeelte van de pastorie werd verhuurd aan de Dekenale vereniging Land van Cuijk. Zo konden we de parochie financieel gezond houden.

 

Op 9 januari 1994 nam pastor Kees Michielse, die inmiddels part-time werkzaam was in onze parochie, de rol als eerst verantwoordelijke voor onze parochie van pastor van den Acker over.

Er werd in de hal van de kerk ruimte gemaakt voor een devotiekapel, waar Maria een meer prominente plaats heeft gekregen. Sinds kort is er in het kerkgebouw een heuse doopkapel gecreëerd, die naar ieders tevredenheid functioneert.

 

Op 21 oktober 2003 werd onze kerk getroffen door een forse brand. De herstelwerkzaamheden, verricht door Hofmans Wonen verliepen echter voorspoedig. Na het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel konden we kerstmis al weer vieren in een lekkere warme kerk.

 

Per 2008 heeft pastor Kees Michielse osc op feestelijke wijze afscheid genomen als pastoor van de Jozefparochie. Hij heeft aangegeven met plezier nog zijn diensten aan de parochie te verlenen.

 
Op 31 mei 2010 is onze pastoraal werker Theo Lamers tot priester gewijd door Mgr. Antoon Hurkmans en is hij door hem per 1 juni als kapelaan benoemd in 4 parochies, waaronder onze Jozefparochie. In de Jozefparochie is het de eerst aanspreekbare priester.
 
 
Op 31 augustus 2015 overlijdt Pastor Kees Michielse.
 
November 2015 zijn de Gemeente Cuijk en het parochiebestuur tot overeenstemming gekomen ter verkoop van de Jozefkerk. De gemeente zal de kerk verbouwen tot een Multi Functionele Ruimte voor de wijk. De parochie kan in de grote zaal blijven eucharistie vieren. Tijdens de verbouwing zullen de wekelijkse diensten in het parochiezaaltje gehouden worden. De gemeente heeft toegezegd een kaarsenkapel bij de toren te bouwen, zodat parochianen daar een kaarsje kunnen opsteken. Tevens zal de kloktoren actief in gebruik blijven.
 
Op 25 juni 2017 is de Jozefkerk uit de eredienst onttrokken. Mgr De Korte was speciaal naar Cuijk gekomen om, mede als vele parochianen uit de geloofsgemeenschappen, de geloofsgemeenschap van de Jozef te steunen bij deze droevige gebeurtenis.
 
Vele parochianen hebben tijdens de verbouwing geholpen om bouwkosten te sparen, met als doel om de kaarsjeskapel geheel naar wens te kunnen bouwen. De MFA wordt op 27 april 2018 feestelijk geopend en tegelijkertijd wordt het plein omgedoopt tot Kees Michielse plein.
 
De Kaarsjeskapel wordt op 12 oktober 2018 plechtig ingezegend door Pastoor Theo Lamers.
 
 
 
 

 


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream