Uitvaart

Als iemand sterft, moeten er op de eerste dag ineens veel beslissingen genomen worden: over de wijze van afscheid nemen, thuis opbaren of in een rouwcentrum, begraven of cremeren, een uitvaartdienst, een avondwake, een gedachtenisprentje, een rouwadvertentie, etc.

Het sterven van een dierbare is vooral een familieaangelegenheid maar de Heilige Martinus parochie wil graag die troost en steun bieden, waar mensen op zo'n moment naar vragen.

Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan (zelf of door de uitvaartondernemer) door contact op te nemen met het parochiesecretariaat. Daar worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.
 

Avondwake

In sommige geloofsgemeenschappen is er de mogelijkheid tot een avondwake. De avondwake is geen kerkelijke uitvaart, maar een voorbereidende viering op de vooravond. Ze biedt troost en bemoediging. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en stellen met hen de viering samen. De avondwake begint in onze parochie om 19.00 uur.

Alle uitvaarten beginnen in de regel om 10.30 uur. Indien er diezelfde dag ook in de middag een uitvaart dient te zijn dan begint deze om 13.30 uur.

In aansluiting op de kerkelijke viering begeleidt de voorganger de overledene naar de laatste rustplaats op het kerkhof. Bij een crematie worden de laatste woorden en gebeden toevertrouwd aan de eigen familie of anderen. De collecte tijdens de uitvaart is bestemd voor de pastorale zorg in onze parochie. Voor andere donaties kan, na overleg, een collectebus achter in de kerk worden geplaatst. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

 


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream