Vormsel
 

Het Vormsel is na het Doopsel het tweede initiatiesacrament. Het wordt door de bisschop of een door hem aangewezen priester toegediend en bekrachtigt het Doopsel. Door de handoplegging en de zalving smeekt de bisschop de Heilige Geest af over de vormelingen. Zo wordt hun lidmaatschap van de kerkgemeenschap rond Christus bevestigd en krijgen zij ook de opdracht deze mee op te bouwen.

 

Het Vormsel wordt elk jaar toegediend aan kinderen rondom hun 12e levensjaar. In de maanden voorafgaand aan de toediening van het Vormsel worden de kinderen hierop voorbereid door de werkgroep van de parochie en de ouders.

 
Meer informatie over het Vormsel vindt u bij de Vormselwerkgroep

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream