Pastorale krachten

Door de bisschop Mgr Hurkmans is per 1 januari 2013 als pastoor van de nieuwe parochie benoemd Drs Theo Lamers. Hij is de enige benoemde priester in de parochie. Op 1 maart 2016 is pastoor Lamers benoemd tot deken van het dekenaat Boxmeer - Cuijk - Gemert.

Bij diverse activiteiten en assistenties wordt hij bijgestaan door diverse andere priesters:

Joe op de Kamp osc, kruisheer

Gerard Küppers pr, emeritus-pastoor

Jo Huijgens, diaken

Marieke Drent, Coördinator familiepastoraat en diaconie

 
Marieke Drent
Mijn naam is Marieke Drent en ben opgegroeid in het Groningse Veendam.

In mijn werk in uw parochie, als coördinator familiepastoraat en diaconie, wil ik mij voornamelijk bezighouden met het "groeien in verbondenheid”.

Na mijn studie en werk in de verpleging ben ik theologie gaan studeren.

De zorg zit in mijn bloed en in de contacten met dementerende ouderen merkte ik hoe belangrijk het is om de stem van je ziel te laten spreken. Het raakte mij telkens weer om samen met je naaste op zoek te mogen gaan naar de plaats waar je elkaar echt ziet en verstaat.

In mijn studie theologie heb ik voornamelijk stages gelopen in verpleeghuizen omdat ik mij wilde focussen op de geestelijke verzorging.

De afgelopen drie jaar heb ik als pastoraal werker in Wijchen nieuwe projecten opgezet voor jonge gezinnen, kinderen, tieners en jongeren. Dit alles met het motto: je voelt je thuis waar je wordt begrepen. Terugkijkende op mijn tijd daar kan ik zeggen dat het een vruchtbare tijd is geweest. Vele gezinnen en tieners hebben de ruimte gevonden om zich thuis te voelen, elkaar te ontmoeten en te groeien in verbondenheid.

Mijn taak in uw parochie als coördinator familiepastoraat en diaconie is om samen op zoek te gaan naar de talenten die ingezet kunnen worden om te groeien in verbondenheid. Ik wil luisteren naar wat u vindt in de kerk, wat u mist of waar u naar op zoek bent. Ik hoop samen met u en jullie een weg te vinden waar jong en oud weten dat ze welkom zijn. Ik heb al gezien dat er al zoveel gedaan wordt in de parochie dat vruchten voortbrengt! Ik hoop hier een bijdrage aan te kunnen leveren en daarnaast door te kunnen bouwen.

Ik hoop dat de ruimte in uw parochie steeds groter wordt om te groeien en vruchten voort te brengen. Dat jonge gezinnen elkaar ontmoeten en dat er een plaats is waar kinderen kunnen blijven leren wat het evangelie te maken heeft met het dagelijks leven. Dat tieners elkaar blijven ontmoeten en hun talenten mogen inzetten.

Laten we elkaar ontmoeten! Luisteren naar elkaars verhaal en van elkaar leren. Ik hoop dat jong en oud samen met mij willen ontdekken waar God zichtbaar wordt en waar de parochie als gemeenschap sterk staat. Zo kunnen we samen van waarde zijn!

 

Joe Op de Kamp osc

Van huis uit ben ik Limburgse Maaslander. Jaargang 1942. Opgegroeid in Maaseik. Grootvader van vaderszijde stamde echter van net over de Maasbrug. Uit Roosteren. Misschien voel ik me méé daarom verbonden met Sint-Agatha en Cuijk aan de Maas en met Nederland. Terwijl ik mijn langste tijd in België heb doorgebracht.

De families van vader en moeder tellen geen enkele ´pilaarbijter`. Toch bezocht ik te Maaseik de bewaarschool van de Tilburgse Zusters van Liefde, doorliep ik bij de Fraters van Tilburg de lagere school en volgde ik aan het kruisherencollege middelbaar onderwijs. Elk van die namen zal ook voor Cuijkenaren een ´begrip` zijn: ´Liefdegesticht`, ´Aloysius-school`, klooster ´Sint Aegten`.

Kruisheren heb ik gezien en beleefd van toen ik "een broekie” was. Mijn intreden bij de Kruisheren valt echter toe te schrijven aan het contact met hen als leerling aan hun college. Ook aan hun tijdschrift ´Kruis en Wereld` dat ik uitspelde.

Nog steeds ga ik voor de vernieuwingen die het Tweede Vaticaanse Concilie meebracht. Kopschuw voor pogingen om de klok terug te zetten. Nòg onderweg om vergelijken te bereiken tussen verwachtingen van anderen en wat bij mezelf hoort.


Gerard Küppers

Geboren op 18 mei 1951 in Boxmeer en opgegroeid in Nijmegen. Na de lagere school heb ik mijn gymnasium  gedaan vier jaar intern in het kruisherencollege te Uden en daarna twee jaar als extern student in het voormalige Gabriëlcollege te Mook. Daarna heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van pedagogiek. Vanaf 1970 ben ik gaan werken op het schippersinternaat Sint Nicolaas. Ik heb daar diverse staffuncties vervuld en ben vanaf 1972 theologie gaan studeren aan de faculteit in Tilburg. In 1982 ben ik afgestudeerd en door bisschop Bluyssen benoemd in Valkenswaard, waar ik in 1983 diaken gewijd ben en op 9 juni 1984 in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch tot priester gewijd.

Van 1984 tot 1991 was ik pastoor in Valkenswaard. In 1991 werd ik pastoor in Zeeland en deken van het dekenaat Ravenstein-Uden. In 1995 werd ik deken van Nijmegen. In januari 2000 werd ik pastoor van de Sint Martinus in Cuijk en deken van het dekenaat Cuijk. In 2006 was ik tot december deken van 's-Hertogenbosch en pastoor van Rosmalen, waarna ik weer terugkeerde in Cuijk.


Vanwege gezondheidsproblemen kon ik niet de benodigde energie opbrengen, die nodig was voor de grote reorganisatie van parochies, zoals die door het bisdom beoogd was. In Cuijk heb ik de restauratie van de Sint Martinuskerk mogen begeleiden. De ook hier voorziene samenvoeging van de parochies is ter hand genomen door mijn opvolger, want de chronische ziekte bracht toch met zich mee, dat ik een stapje terug moest doen. Als gepensioneerde priester ben ik beschikbaar om op zondag voor te gaan in de Eucharistieviering. 


 Handige links