In de parochie H. Martinus is er een werkgroep Vormsel actief. Deze groep bestaat uit pastoor Lamers en vrijwilligers uit de diverse geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Het hoofddoel van de werkgroep is jongeren van 11/12 jaar, uit de groepen 8, voor te bereiden op het sacrament Vormsel. Daarnaast proberen we samen met de Rock Solid tienergroep, de kinderen op een eigentijdse manier te betrekken bij geloofsbeleving.

De voorbereiding vindt gezamenlijk plaats met de 11/12 jarigen uit de geloofsgemeenschappen Martinustoren (Cuijk), Jozeftoren (Cuijk-Noord), Lambertustoren (Beers), Agathatoren (st. Agatha), Martinustoren (Katwijk), Lambertustoren (Linden), Antoniustoren (Vianen).

Ouders melden hun kinderen aan. In december of januari start de voorbereiding met een ouderavond. Een tweede ouderavond volgt halverwege de voorbereiding. Ouders gaan in gesprek over geloofsopvoeding en krijgen praktische uitleg over het traject.

De kinderen komen een aantal keer, 1,5 uur bij elkaar. Dat is ongeveer eens per drie of vier weken. Samen met pastoor Lamers begeleiden leden van de werkgroep de bijeenkomst. Sinds enkel jaren zijn de vormselwerkgroep en de tienergroep "Rock Solid” verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de bijeenkomsten.

In zo'n bijeenkomst staat een tekst of thema uit de Bijbel centraal. Afwisselend wordt er geknutseld of er worden spellen gedaan. Met de bedoeling dat de jongeren iets te weten komen over de 7 sacramenten, over de geloofsbelijdenis.

Het hoogtepunt en belangrijkste deel van de vormselvoorbereiding vormt het "Are You Ready” vormselweekend. Samen met de Katholieke Charismatische Vernieuwing wordt er een geweldig weekend georganiseerd waarin we samen gelovig onderweg zijn.

Aansluitend bij de beleving van de kinderen laten we zien dat het Vormsel een gebeurtenis is waarvoor ook zijzelf gekozen hebben. Gaandeweg wordt daarnaast duidelijk dat de "gelovige keuze”ook alles te maken heeft met het leven van alledag. Geloven gebeurt niet alleen in de kerk. Geloven gebeurt vooral in het dagelijks leven. In jouw zorg voor mens en wereld, in jouw be-Geestering en bewogenheid wordt er iets zichtbaar van het rijk van God.

Naast deze 6 bijeenkomsten hebben zij een actieve rol in de viering van Goede Vrijdag in Beers. De jongeren stellen zich in de Paaswake voor aan de parochie.
 
Het Aanmeldformulier kunt u hier downloaden

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream