Kerkbalans 2018 : U KUNT EENVOUDIG BELASTINGVOORDEEL BEHALEN...

zaterdag 17 maart 2018
Kerkbalans 2018 wordt komende week in de parochie verspreid. Wij u graag informeren over de mogelijkheden om belastingvoordeel te behalen bij een bijdrage aan de kerkbalans.
 
Periodieke gift en Kerkbalans
Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel weggevallen.

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen
Dat is het idee. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig, als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wilt toevoegen.
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent.
 
 
Het zou daarom een optie zijn om bruto meer te doneren aan de kerk, zodat uw plaatselijke kerk een hogere bijdrage krijgt zonder dat het de gever netto meer kost.
Het fiscale voordeel is pas interessant vanaf een bepaald bedrag. Veelal is die ondergrens € 100,- of € 150,- per jaar.
Op schenken.nl kunt u het fiscale voordeel berekenen. We geven hier slechts enkele voorbeelden.

Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Op de website van de Belastingdienst is een model beschikbaar:

 
 
Voorbeeld berekening
In de tabellen vindt u twee rekenvoorbeelden, uitgaande van een jaarlijkse gift van
€ 150. (Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met andere gewone giften of eerdere aftrek.) Uit deze voorbeelden komt duidelijk naar voren dat het schenken aan de kerk door middel van een periodieke gift fiscaal erg aantrekkelijk kan zijn.
 
Voor onze parochie is het aantrekkelijk als men (in elk geval een deel van) dat fiscale voordeel via een hogere vaste bijdrage aan de parochie schenkt.

Voorbeeld met 42% aftrek
                                    Als normale gift    Met schenkingsakte    Met schenkingsakte
                                      zonder aftrek        zonder verhoging    met verhoging
Bijdrage aan Kerkbalans        € 150                € 150                       € 259
Belastingteruggave               € 0                    € 63                         € 109
Gift kost de gever netto         € 150                € 87                         € 150
Parochie ontvangt              € 150                € 150                       € 259

Voorbeeld met 52% aftrek
                                    Als normale gift    Met schenkingsakte    Met schenkingsakte
                                    zonder aftrek        zonder verhoging       met verhoging
Bijdrage aan Kerkbalans        € 150               € 150                       € 313
Belastingteruggave               € 0                   € 78                         € 163
Gift kost de gever netto         € 150               € 72                         € 150
Parochie ontvangt              € 150               € 150                       € 313

 
 
U ziet hierboven dat door gebruik te maken van het belastingvoordeel, het voor zowel de gever als de ontvanger er substantiële voordelen te behalen zijn... we hopen natuurlijk dat u de parochie laat meedelen in het voordeel.

Handige links