Vervolg Synodaal Proces in onze parochie

donderdag 15 februari 2024

 

                                                    

Ruim 20 personen uit de Geloofsgemeenschappen van Cuijk Centrum / Noord, Sint Agatha, Vianen en Linden en vertegenwoordigers van het Parochiebestuur en het Pastorale Team waren woensdag 10 januari 2024 in De Burcht in Linden aanwezig om te spreken over het Synodaal Proces.

 

Centraal op deze avond stond het verhaal over het Synodaal Proces van professor Myriam Wijlens, die van heel nabij het hele traject volgt. Zij was ook aanwezig tijdens de zitting in oktober 2023 in Rome. Haar verhaal maakte diepe indruk op de aanwezigen in Linden.

 

Besloten is toen ook dat we in onze parochie verder gaan met het Synodaal Proces en iedereen die dat wil, kan nog aanschuiven.

 

Drie personen (Bianca Akkermans – van Raaij, Henk Janssen en Herman van Rhee) hebben vanuit de Synode drie thema’s gekozen die nader besproken zullen worden tijdens drie avonden.

De gespreksvorm die is gekozen, is dezelfde als die in oktober 2023 in Rome is gebruikt, namelijk het ‘rondetafelgesprek’. Bij deze vorm staat het luisteren naar elkaar centraal. 

Uitgangspunt zijn de onderwerpen en teksten die in het Slotdocument van de Synodezitting van oktober 2023 zijn vastgelegd. Dat Slotdocument is te vinden op www.luisterendopweg.nl

 

De drie onderwerpen en de drie data van de bijeenkomsten zijn:

1.     Maandag 19 februari: Een kerk die luistert en begeleidt (hoofdstuk 16)

2.     Dinsdag 5 maart: De vrouwen en leken en de zending van de kerk (hoofdstuk 9)

3.     Donderdag 21 maart: Diaconaat en de armen, hoofdrolspelers van de weg van de kerk (hoofdstuk 4)

 

De avonden worden gehouden in Dorpshuis de Burcht Kerkstraat 44 in Linden en beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om alle bijeenkomsten bij te wonen? Het programma is zo opgebouwd dat de onderwerpen ook los te volgen zijn.

 

 

We hopen u met dit bericht u op de hoogte te hebben gebracht hoe binnen onze parochie meegedaan wordt met het Synodale Proces in Rome onder leiding van Paus Franciscus.

 

We zien uit naar uw komst!

Henk Janssen, Bianca Akkermans – van Raaij, Herman van Rhee

 

Nieuwsberichten

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream