Chrismamis 2023 in de in de Sint-Janskathedraal

vrijdag 7 april 2023


Op woensdagavond 5 april 2023 werd in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd met Mgr. Gerard de Korte als hoofdcelebrant. Tijdens deze viering zijn de H. Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het H. Chrisma gewijd.

 

 

Het was écht een diocesane viering waarin het het gehele Volk van God samen is gekomen en waarbij bisschop De Korte, emeritus-bisschop Hurkmans en vele priesters, diakens, religieuzen (waaronder Abt Hendrickx), pastoraal werkenden, catechisten, vormelingen en parochianen uit alle delen van het Bossche bisdom samen vierden.

 

 

De viering was live te volgen via de livestream van de Sint-Jan en tevens hieronder terug te kijken:

 

 

Homilie
De bisschop sprak tijdens de homilie: "In onze dagen zijn er veel zorgen en problemen, maar dat is gelukkig niet de hele werkelijkheid. Laten wij naast onze zorgen ook onze zegeningen blijven tellen. Er zijn gelukkig veel mensen die opkomen voor het goede: ik noem de miljoenen vrijwilligers en mantelzorgers in ons land. De inzet voor armen en kwetsbaren; de inzet voor het behoud van de schepping; de solidariteit met mensen in nood, zoals in Turkije en Syrie.”

 

 

"Deze Chrismaviering wijden wij de olie voor de sacramenten van de Kerk. Zo kunnen wij ook in het komend jaar sacramenteel dicht bij Christus blijven als centrum van onze Kerk. Deze week volgen wij Hem op weg naar kruis en opstanding,” aldus de bisschop.

 

 

Over een waarneembare verschuiving van geloof in de geschiedenis zei de bisschop het volgende: "Onze Kerk is de laatste 50 jaar kwetsbaar geworden. Van ondiep geloof naar ondiep ongeloof (citaat van Rik Torfs). Vroeger was er veel oppervlakkig geloof, veel cultuurkatholicisme. Nu is er veel ondiep ongeloof; geen fel atheïsme maar vaak oppervlakkig ongeloof. Dat biedt ook kansen voor een missionaire Kerk.”

 

 

"Onze paus vraagt ons om de synodale weg te gaan. Afgelopen vrijdag ging het project "Luisterend op weg” van start. Ons bisdom trekt samen met de KNR en het Netwerk van katholieke vrouwen op om het synodaal elan te versterken. Laten wij als katholieken goed luisteren naar wat Gods Geest door de ander tot ons zegt. Uiteindelijk gaat het om de navolging van Christus”, zei de bisschop over de voortgang van de synodale weg ook in het Bossche bisdom.

 

 

De bisschop begon zijn preek met zorgen én zegeningen: "Zegenen is in het Latijn benedicere – goede woorden spreken. Laten wij leven van Gods goede woorden. Laten wij leven van het goede woord van God bij uitstek: Jezus Christus. Maar in een tijd van polarisatie en korte lontjes hebben wij behoefte aan bruggenbouwers en verbinders. Laten wij ook elkaar zegenen. Goede woorden spreken van mildheid en goedheid. Laten wij trouw zijn aan elkaar en zo Gods trouw weerspiegelen.”

 

 

Voor de overige vieringen in de Goede Week in de Sint-Janskathedraal klik hier.
Deze vieringen zijn ook live te volgen via het YouTubekanaal van de Sint-Jan Den Bosch.

Nieuwsberichten

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream