Aanbidding in de oktobermaand

vrijdag 1 oktober 2021

De maand oktober is een speciale maand gewijd aan de Heilige Rozenkrans. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans valt op 7 oktober. Dit is een herdenking van de geheimen van de rozenkrans.

De rozenkrans is een krachtig gebed, omdat het gebaseerd is op het hele leven van Jezus Christus zoals dat gezien wordt in de vier mysteries van Vreugde, Licht, Droefheid en Glorie.
Het is een gebed van meditatie; het is ook een gebed dat God verheerlijkt voor zijn werken van genade en barmhartigheid.

We hebben het voordeel dat we deze gebeden en meditatie kunnen zeggen met Onze Moeder en Koningin, wier voorspraak altijd zeer krachtig en doeltreffend is.

In deze maand combineren we dit gebed met onze gebruikelijke Aanbidding van Jezus in de Allerheiligste Eucharistie. De aanwezigheid van Jezus en Zijn moeder bracht een groot wonder teweeg in het land Kana, toen de wijn opraakte. Daar deed Jezus Zijn eerste openbare teken en wonder op voorspraak van Zijn Moeder.
Wij rekenen nog steeds op deze gebeurtenis als een krachtig teken van wat gebed kan doen.

Wij nodigen u hierbij uit om met ons God te aanbidden en voorbede te doen voor alle noden en uitdagingen van onze wereld: families, naties, gemeenschappen, instellingen en individuen. De oproep tot gebed is nooit afgelopen, de behoefte aan Goddelijke tussenkomst is altijd belangrijk voor mensen die lijden – vooral in de stilte – en voor de uitdagingen die de menselijke macht en vermogen te boven gaan.

Kom en doe met ons mee als we samenkomen in de aanwezigheid van God om te bidden, te aanbidden, te mediteren en gebeden te spreken. Het is altijd verfrissend om wat tijd te nemen om uit te rusten, te mediteren en de geest op te frissen. God zegene u als u komt!

De tijd is elke vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.

U kunt online of fysiek bij ons aansluiten. Kom en wees gezegend.

Callistus Offor CSSp

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream