In Memoriam Paul van Maanen

dinsdag 3 augustus 2021


Wij zijn diep bedroefd met het bericht van het overlijden van Dhr. Paul van Maanen.
Paul is, na een kort ziekbed, overleden te Cuijk op 29 juli 2021.

Wij zijn als voormalige parochie Jozef te Cuijk-Noord en vervolgens als parochie Martinus Cuijk, Paul van Maanen heel veel dank en respect verschuldigd voor al het werk dat hij voor onze parochie heeft gedaan.

Paul van Maanen is geboren in Raalte (Overijssel) op 14 september 1930 en in 1960 gehuwd met Mieke van Maanen – Peters.
Zij zijn in Cuijk gaan wonen, eerst in de Graaf Hermanstraat en later in Den Oeiep. Paul was een zeer bekwaam en toegewijd dierenarts in het Land van Cuijk en zijn vrouw Mieke schoolarts en consultatiebureau-arts in Cuijk en omgeving.
Paul heeft naast zijn drukke baan allerlei bestuursfuncties bekleed o.a. voorzitter van de voetbalvereniging JVC Cuijk.

Vele jaren was Paul vice-voorzitter van de toenmalige Parochie H. Jozef. Hij was daarbij een grote steun voor wijlen Pastor Kees Michielse, die vanuit zijn functie voorzitter was van de parochie.
Daarnaast was Paul een deskundig en doortastend vertegenwoordiger namens de parochie H. Jozef in het overleg met de parochies in de regio Cuijk, het Dekenaat Cuijk, de gemeente Cuijk en naar het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Behalve deze bestuurlijke zaken nam Paul ook de zorg op zich van het parochieblad van de Jozefkerk. Hij was de hoofdredacteur van het blad en organiseerde tevens nauwgezet de distributie van het parochieblad naar de parochianen toe waarbij hij zorgde dat iedere parochiaan een parochieblad kreeg. Daarbij was Paul ook de initiator en samensteller van een nieuwe rubriek, getiteld "Bij Paul op de koffie”, waarbij hij vele parochianen individueel uitnodigde voor "Op de koffie” bij hem thuis in Den Oeiep. Heel gastvrij en gezellig ging Paul in gesprek met de gast over zijn of haar leven en maakte daarvan een heel interessant artikel voor het parochieblad! Deze rubriek werd veel gelezen en zeer gewaardeerd: als het parochieblad in de brievenbus viel, las men dit artikel vaak als eerste.

Ook na al die drukke jaren als bestuurslid en hoofdredacteur van het parochieblad bleef Paul een zeer geïnteresseerde en meelevende parochiaan. Zo is het vooral aan Paul te danken dat er in Cuijk-Noord, na het overlijden van pastor Kees Michielse, naast het Valuweplein bij de voormalige Jozefkerk en de huidige MFA De Valuwe, ook een naambord Kees Michielseplein is gekomen!!

Beste Paul,
We zullen jou als betrokken en meelevende parochiaan erg gaan missen!
Namens de Jozefgeloofsgemeenschap van Cuijk-Noord en namens de Contactgroep van de Jozefgeloofsgemeenschap zijn wij jou heel veel respect en dank verschuldigd voor al het werk dat je voor onze Jozef-geloofsgemeenschap hebt gedaan.
Rust in vrede

Wij wensen Mieke en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens de Contactgroep van de Jozef-geloofsgemeenschap

Anita van den Berg, Peter Hendriks en Frans van den Bogaard

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream