In memoriam pastor Van den Acker

woensdag 19 augustus 2020
Deze morgen ontvingen wij het bericht dat emeritus pastoor, kruisheer Toon van den Acker afgelopen nacht is overleden.

Momenteel was hij woonachtig in de kruisherencommuniteit in Uden en slechts kort geleden was vastgesteld dat hij leed aan een, in vergevorderde levensbedreigende kwaal.

Antonius Franciscus Joseph van den Acker, geboren te Gemert op 03 december 1933, 
was één van de jongste kinderen in het grote gezin van Cornelis Johannes en Adriana van Asseldonk. 

Na middelbare studies aan het Udense college van het H. Kruis 
begon hij in augustus 1953 te Diest het noviciaat en legde daar tijdelijke geloften af op 28 augustus 1954. Hij volgde de priesteropleiding aan de studiehuizen in Nederland, legde op 28 augustus 1958 in Sint Agatha de plechtige geloften af en werd op 18 juli 1959 te Uden priester gewijd door
Mgr. W. Mutsaerts.

Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen studeerde pastor Van den Acker filosofie en werd in 1964 docent. Hij werd eerst benoemd  in het studiehuis ‘Onze Lieve-Vrouw van Smarten’ te Zoeterwoude, daarna in Sint Agatha. In 1966 volgde een benoeming tot ‘magister spiritus’ van de fraters. 

Bij de verplaatsing van de opleiding, weg van Sint Agatha, verhuisde hij in de zomer van 1967 naar Amsterdam. 
In de zomer van 1969 wisselde hij naar het pastoraat in de parochie: tot oktober 1977 te Rotterdam IJsselmonde, dan te Cuijk Noord in de jonge parochie van de H. Jozef Arbeider. 
Teruggetreden in 1994 als pastoor heeft hij daarna lange jaren meegewerkt in de Pastorale Eenheid Mill, voornamelijk in de kerkdorpen Langenboom en Wilbertoord. 
En mensen uit zijn vroegere werkkring bleven hem vragen als voorganger bij uitvaarten, huwelijken en dopen.

Als parochie zijn we hem veel dank verschuldigd voor alle herdelijke en zorgzame taken die hij in onze parochie heeft verricht.
Passend bij hem is op zijn sterfdag de tekst die we vandaag tijdens de eucharistieviering lazen uit hoofdstuk 34 van het profetenboek Ezechiel : "Want, zegt God de Heer, Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen”.

Moge de Heer hem opnemen in zijn huis van Licht en vrede!


A.s. zondag 23 augustus zullen we hem tijdens de eucharistieviering in de Martinuskerk bijzonder gedenken in ons gebed.

Namens het pastorale team en het parochiebestuur,

Pastoor Theo Lamers 

P.s. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

 Handige links