Overweging van de dag van Pater Callistus

vrijdag 3 juli 2020

Feest van de Heilige Apostel Tomas, Evangelie Joh. 20.24-29
 
 
Ik weiger te geloven
Er zitten vele lessen in de twijfeling van Tomas. Er zijn mensen die niet echt geloven, maar net doen alsof. Tomas niet, hij maakte duidelijk dat hij zonder bewijs niet zou gaan geloven. Hij heeft zijn twijfel nooit verborgen, hij eiste meer inzicht en gelukkig heeft hij die gekregen. Hij was de eerste die Jezus aansprak met ‘mijn God.’
 
 
Er is ook een groep mensen die bereid is om alles te geloven. Zij missen kritisch denkvermogen.
Veel mensen worden misleid, omdat ze kwetsbaar zijn en naïef. De wereld van vandaag verlangt van ons dat we niet zomaar alles geloven, met name als de bron onbetrouwbaar is. Er niets mis met het zoeken naar opheldering, er is niets mis met vragen stellen als je niet overtuigd bent.
 
 
De twijfel van Tomas werpt meer licht op de verrijzenis van Jezus. Hij was in staat te bewijzen dat Jezus geen geest was, een geest heeft geen vlees en bloed, een geest kun je niet aanraken.
 
 
Ten slotte is er nog de groep mensen die nooit iets geloven, tenzij je tastbaar bewijs kunt laten zien. Zulke mensen missen veel, want er is meer realiteit dan je met het blote oog kunt zien. Geloof komt van horen, niet van zien. Het woord bestond al voordat het vlees geworden is, veel mensen zijn gered ondanks dat ze niet gezien hebben. Zij geloofden in het woord.
 
Het woord is vlees geworden om hetgeen dat gezegd is te vervullen en steun te geven aan de kleingelovigen.
 
 
Moge de Tomashouding ons leren een persoonlijk ontmoeting met de Heer te zoeken, moge het naar overtuiging en dieper geloof leiden. Een overtuigd christen is de enige die in staat is vrucht te dragen en getuigen. Moge je overtuigende geloof de deuren van zegeningen over je leven openen in Jezus’ naam. Amen

Handige links