Sfeerverslag van de eerste eucharistieviering in Covid-19-tijd

maandag 15 juni 2020


Traditioneel hebben wij als katholieken al verschillende soorten missen: nachtmissen, dagmissen, requiemmissen, stille missen, plechtige hoogmissen. Sinds 14 juni 2020 is daar een nieuwe bij gekomen: Covid-19-dertig-max-missen. Dit zal geen lange traditie worden: per 1 juli zal deze overgaan in Covid-19-honderd-max-missen. Hoe lang deze traditie gaat duren moeten we nog zien.


Vanaf het moment dat de protocollen van het bisdom binnen waren is het parochiebestuur aan de slag gegaan om de kerk Covid-19-proof te maken en een protocol op te stellen voor diensten met maximaal 30 en maximaal 100 parochianen.


Het project-team had het protocol redelijk snel op papier: in de week voor de dienst zitplaats reserveren via een ticketbureau, niet omdat we een overweldigende toestroom van parochianen verwachten, maar uitsluitend voor registratie van aantallen en mocht er ondanks alles toch iemand besmet raken, er een vorm van contactonderzoek kan plaats- vinden. Hiervoor moest de AVG clausule op de website van de parochie ook aangepast worden.

Daarna in de praktijk: ontvangst vóór de ingang van de kerk door een vrijwilliger met de gezondheidsvragen. Dan bij binnenkomst in de kerk handen desinfecteren met gel, registreren van de plaatsbewijzen door een vrijwilliger, alles met inachtneming van de 1,5-meterregel. Daarna door een vrijwilliger naar de zitplaats begeleid worden, via looppaden met ‘verplichte’ looprichting en alle zitplaatsen op minimaal 1,5 meter van elkaar.

Er wordt niet gezongen tijdens de diensten– maar wel prachtig orgelspel op ons Severijnorgel -en bij de communie uitreiking worden de parochianen weer door een vrijwilliger één voor één begeleid, ook weer op 1,5 meter afstand van elkaar en met ‘verplichte’ looprichting. Na weer de handen te hebben gedesinfecteerd volgt dan de communie uitreiking door de priester vanachter een scherm van plexiglas, geen eenvoudig gefabriceerd scherm maar een waarlijk kunststuk gemaakt door Titus Peters geheel in de stijl van het interieur van onze kerk.

Na afloop van de dienst, weer begeleiding door een vrijwilliger bij het verlaten van de kerk, zodat alles weer geordend kan verlopen met inachtneming van de 1,5 meterregel. Daarna alle plaatsen waar parochianen hebben gezeten schoonmaken en ontsmetten door vrijwilligers.


Nadat dit protocol op papier stond werd het in het parochiebestuur besproken en volgden er zoals gewoonlijk de beren op de weg. Wat als dit, wat als dat? Uiteindelijk volgde de conclusie: we beginnen 14 juni en doen er alles aan om alles volgens protocol te laten verlopen. We zien dan vanzelf waar aanpassingen nodig zijn voor een volgende keer.


En toen brak de grote dag aan: de kerk ging om 9.40 uur open, alle vrijwilligers stonden startklaar; laat de parochianen nu maar komen.
En die kwamen, netjes gespreid tussen 9.40 uur en 10.00 uur zodat de 1,5 meterregel als vanzelf in acht genomen werd, zowel buiten als binnen de kerk.

Je kon zien dat iedereen er duidelijk zin in had en blij was dat men eindelijk weer een eucharistieviering kon bezoeken.

Al met al kunnen we spreken van een mooie en stijlvolle eerste viering, zonder zang maar wel met orgelspel. We hopen dat straks de diensten voor maximaal 100 parochianen, net zo soepel gaan verlopen.

Wat mij persoonlijk betreft, moet me nog wel van het hart dat ik als lid van het herenkoor onze Gregoriaanse gezangen miste voor deze zondag. Maar dit zal ook wel weer terugkomen.

Antoon Janssen.

Handige links