Verbonden met elkaar

dinsdag 24 maart 2020


De maatregelen die door de overheid en de bisschoppen zijn genomen betekenen voor de kerken dat wij enkel nog met de noodzakelijk aanwezige personen (koster, cantor, acoliet, lector) mogen vieren.


We blijven dat doen. Dagelijks zullen we om 10.30 uur in de beslotenheid eucharistie vieren. Als teken van verbondenheid zullen we tijdens de consecratie (rond 10.45) de klok(ken) luiden.

 

Wellicht wilt u zich dan een moment met ons in gebed verbinden.


Op dit moment mogen de kerken nog open blijven.

Tussen 11 en 12 uur is de Martinuskerk geopend voor aanbidding, gebed of om een kaarsje op te steken.


De rest van de dag is het portaal geopend om te bidden bij Maria.


In het portaal staat ook de mand om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.

Neem de goede maatregelen in acht! Zorg voor elkaar en bidden op voorspraak van de Zoete Moeder dat God ons op goede wegen leidt.

Nieuwsberichten

Handige links