Inschrijven voor Eerste Heilige Communie

woensdag 11 september 2019

Kerkstraat 10

5431 DS Cuijk

0485.312555

info@martinuscuijk.nl

 

Cuijk, september 2019

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

U zult misschien denken: een brief van de parochie?! Wat zouden die mensen van ons willen?

Welnu, deze brief sturen wij aan alle ouder(s)/verzorgers(s) waarvan de kinderen in groep 4 zitten en de leeftijd hebben voor de Eerste Communie. Het is een uitnodiging om deel te nemen aan het Eerste Communieproject.

 

Mogelijk hebt u uw kind laten dopen toen het nog een baby was en beloofd om het op te voeden naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Uw kind heeft nu de leeftijd bereikt om samen met u een nieuwe stap te zetten. We noemen dat in de kerk de Eerste Heilige Communie en het betekent dat uw kind mee mag delen aan de tafel van Jezus. Eerste Communie, een nieuwe stap in de geloofsopvoeding.

Misschien is uw kind niet gedoopt of heeft u nog niet stil gestaan bij de geloofsopvoeding: ook dan bent u welkom als u hierin samen met uw kind stappen wilt zetten.

 

Als u samen met anderen de weg wilt vervolgen die u bij het doopsel van uw zoon of dochter bent ingeslagen, dan heten wij hem of haar van harte welkom. Wij hopen dat hij/zij zich bij onze parochie zal thuis voelen. Velen binnen onze kerk zijn voortdurend enthousiast in de weer om ook aan kinderen een eigen plek te geven in onze geloofsgemeenschappen, want ze horen er op hun eigen manier bij!

 

Dit schooljaar zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op zondag 17 mei 2020. Voorafgaand is er voor de communicanten een leuk, aansprekend en interactief voorbereidingstraject, waarbij ze meer zullen ontdekken over het katholieke geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en tenslotte hun eerste Communie.

 

Op dinsdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur is de ouder-informatieavondin de Martinuskerk (Kerkstraat 8).

Op deze avond zal de werkgroep u meer vertellen over de voorbereidingen op de Eerste Communie en de daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel ouders die al weten dat hun kind de Eerste Communie gaat doen, als ook ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd.

De startbijeenkomst voor de kinderen is op woensdag 30 oktober a.s. 15.00u-16.00u.

Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven, ontvangen hierover nog nadere informatie.

 

U kunt uw kind nu al inschrijven met het inschrijfformulier, deze is ook te vinden op de website www.martinuscuijk.nl. Communicanten kunnen ingeschreven worden tot 23 oktober 2019.

Het woord is aan u en uw zoon of dochter. Praat er samen over, haal de doopfoto’s te voorschijn, laat zien waar u ooit aan begonnen bent en vertel het vervolgverhaal waarin hij of zij zo’n belangrijke rol speelt.

Voor vragen of informatie: communie@martinuscuijk.nl

 

We horen graag van u, alle goeds;

Pastoor Theo Lamers,

Coördinator Familiepastoraat en Diaconie, Marieke Drent

En de werkgroep Eerste Communie

Parochie H. Martinus - Cuijk

 
 
Nieuwsberichten

Handige links