Pater Callistus Offer benoemd tot kapelaan in parochie H. Martinus

zaterdag 25 mei 2019

Beste parochianen,

Vorige week konden we u melden dat onze pastoor per 1 juni a.s. door onze bisschop mgr. De Korte benoemd is tot vicaris-generaal van ons bisdom.

In de brief gaf de bisschop al aan dat hij op zeer korte termijn zou voorzien in een benoeming van een priester in onze parochie. De bisschop heeft de daad bij het woord gevoegd en het bestuur is verheugd u dit weekend al te kunnen laten weten dat deze nieuwe priester nu ook bekend is.

Per 1 juni a.s. is pater Callistus Offor benoemd tot kapelaan in de parochie H. Martinus te Cuijk.

Pater Callistus (41) is afkomstig uit Nigeria en lid van de congregatie van de paters van de Heilige Geest, ook wel Spiritijnen genoemd. Hij is ruim 2 jaar geleden naar Nederland gekomen en woont nu in het pas opgerichte klooster in Handel.

Zijn benoeming in de Martinusparochie is zijn eerste Nederlandse benoeming. In Nigeria is hij reeds in het parochiepastoraat werkzaam geweest. Zijn tijd in Nederland heeft hij gebruikt om Nederlands te leren en in te burgeren.

Sinds zijn verhuizing naar Handel heeft hij in de parochie H. Willibrordus te Gemert kennis gemaakt met de Nederlandse kerk en de afgelopen weken heeft hij al assistenties verleend in de Martinusparochie.

Het bestuur is verheugd om zo snel te mogen vernemen, dat de bisschop Pater Callistus bereid heeft gevonden om een benoeming in onze parochie te aanvaarden.

Wij wensen pater Callistus alle goeds en Gods zegen toe in onze parochie en hopen dat hij een warm welkom mag ontvangen in onze geloofsgemeenschappen.

Op een later tijdstip zal er een officiële presentatieviering voor Pater Callistus zijn.

Voor nu wenst het bestuur u allen een heel mooi weekend toe.
 
Hieronder kunt u ook het persbericht uit de Gelderlander inzien
Nieuwsberichten

Handige links