Vrijwilligers van Martinusparochie Koninklijk onderscheiden

vrijdag 26 april 2019
Vrijdag 26 april j.l. heeft Burgemeester Hillenaar aan twee vrijwilligers van onze Parochie de koninklijke onderscheiding mogen uitreiken.

 

Namens het Parochiebestuur feliciteren wij van harte:

 

Mevrouw Hennie Minten - Heijl

Mevrouw Minten-Heijl is al vanaf 1998, dus ruim 20 jaar, vrijwilligster bij de Heilige Martinus Parochie Cuijk. Daarnaast is zij een sturende kracht binnen de Werkgroep Ouderen en zieken. Vanaf 2002 is ze penningmeester en brengt ze als vrijwilligster regelmatig een bezoekje aan ouderen en zieken. Ook helpt ze 4 keer per jaar mee met de speciale kerkelijke vieringen rondom Kerst, Pasen, de Meiviering en Ziekenzondag. Aan de oudere parochianen verleent zij een stukje mantelzorg zoals vervoer naar ziekenhuis en ze heeft ook 3 keer deelgenomen aan een parochiereis naar Lourdes om hulp te verlenen zoals het begeleiden en verzorgen van minder mobiele mensen.

Mevrouw Minten-Heijl is ook al vanaf 1998 vrijwilligster bij Zorgcentrum Pantein: Maartenshof en Castella. Ze is een echt mensenmens, want zij is altijd bereid om hand- en spandiensten te verrichten en staat voor iedereen klaar. Zo is zij ook actief als collectant bij de volgende goede doelen:

  • 1990 tot heden: collectant Reumafonds
  • 2000 tot heden: collectant Hartstichting
  • 2003 tot heden: collectant Hersenstichting

Mevrouw Minten wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 
 

De heer Max Maselaman

De heer Maselaman is vanaf 1981 tot de dag van vandaag de drijvende kracht binnen de Molukse Gemeenschap binnen de gemeente Cuijk. In de jaren na de oorlog kwamen veel Molukse gezinnen naar Nederland. Cuijk kreeg ook te maken met een grote Molukse gemeenschap. Zijn vader was in die tijd binnen de gemeenschap en daarbuiten het "aanspreekpunt". De insteek was om de Molukse gemeenschap te laten integreren. Ook was zijn vader met succes bemiddelaar tussen de katholiek en protestantse groep in de gemeenschap. De heer Maselaman heeft deze rol min of meer overgenomen. Hij heeft zijn aandeel in de Molukse gemeenschap op vele manieren gestalte gegeven. Zo is hij de adviseur (geweest) in heel veel zaken voor familie(s), kennissen en vrienden binnen de gemeenschap. Hij is de (mede)oprichter en was de eerste voorzitter van de Stichting Lima Serangkai, van 1981 tot 1988. Hij heeft veel zaken kunnen faciliteren waardoor er vele activiteiten konden worden georganiseerd op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

Vele werkgroepen zijn er opgericht waarbij het "samen doen", het verbinden en elkaar ontmoeten binnen de generatielijnen hoog in het vaandel stond. Ook bij het toenmalige parochiebestuur H. Jozef Cuijk (momenteel onderdeel van de H. Martinus parochie), is hij van 1998 tot 2012 als secretaris en vrijwilliger actief geweest. Maar ook op sportief gebied was hij actief. Hij is 15 jaar leider geweest van het seniorenteam Voetbalvereniging JVC Cuijk, bestaande uit voornamelijk Molukkers. Dit was van 2001 tot 2016. Ook was hij van 1990 tot 1995 kantinebeheerder JVC Cuijk, samen met zijn vrouw Matje.

De heer Maselaman is eveneens medebeheerder MFA de Valuwe, voorheen was hij mede-beheerder van de wijkwinkel die ten dienste stond van de bewoners. Vanaf 2012 is hij hiervoor actief. Hij wordt omschreven als een fijne collega om mee samen te werken en alles gebeurt door hem met veel toewijding en aandacht voor iedereen. Een mooi voorbeeld hiervan is het waterproject "Air Hidup” dat hij samen met zijn familie in het dorp van zijn vader Lorulun op Tanimbar in Molukken heeft opgezet. Daar genieten nu veel dorpelingen van centrale water-aftappunten, waardoor zij niet meer ver met water hoeven lopen te sjouwen.

De heer Maselaman wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Nieuwsberichten

Handige links