Vrijdag 7 december Taizé viering in de Martinuskerk Cuijk, aanvang 19.00 uur

zondag 2 december 2018

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur eenTaizé-viering gehouden.

De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk.


Er wordt door de aanwezigen (door piano begeleide) liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief moment van stilte.


Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. Voor meer informatie:http://www.taize.fr/nl.


De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een, door veel kaarsjes verlichte, speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk.


Zitplaatsen zijn voldoende aanwezig. De totale viering duurt ca. 45 minuten.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken en even gezellig na te praten. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel.


Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd een Taizé-viering in de St. Martinuskerk te Cuijk bij te wonen!St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

Handige links