Wat is Kerkbalans

"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

 

Mijn Kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

 

Hoe kunt u bijdragen:

• door een overboeking op een van de volgende bankrekeningen:

Geloofsgemeenschap H. Agatha                                            NL69 RABO 0110 5834 69

Geloofsgemeenschap H. Lambertus – Beers                           NL72 RABO 0105 2046 68

Geloofsgemeenschap St. Martinus – Cuijk                              NL22 RABO 0110 5833 45

Geloofsgemeenschap H. Jozef – Cuijk                                    NL56 RABO 0110 5038 72

Geloofsgemeenschap H. Martinus – Katwijk                            NL58 RABO 0110 5706 69

Geloofsgemeenschap H. Lambertus – Linden                          NL32 RABO 0105 2200 35

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua – Vianen            NL97 RABO 0110 5665 72

 

• middels een doorlopende machting. Hieronder treft u een machtigingsformulier aan.

 

Waar we u zeker attent op willen maken is het feit dat vanaf 1 januari 2014 het mogelijk is gebruik te maken van een nieuwe en eenvoudige manier van belastingvrij schenken.

Hieronder een uitleg hoe uw eigen kosten te verlagen of de bijdrage aan de geloofsgemeenschap te verhogen.


PERIODIEKE GIFT

Periodieke schenkingen waren tot nu toe alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij.

Sinds 1 januari 2014 is er geen drempel en geen maximum verbonden aan periodieke giften die u tenminste 5 jaar doet aan een door de fiscus erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 hoeft de gift niet meer via de notaris te lopen en is een onderhandse akte voldoende.

 

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe regel voor u als trouwe deelnemer aan de Actie Kerkbalans?

·         U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de kerk hetzelfde van u ontvangt als voorheen.

·         U kunt meer aan de kerk geven dan voorheen, terwijl uw uitgaven gelijk blijven.

·         Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd kunt u 18,35% tot 52% van uw gift terugvorderen via de belastingen. Een rekenvoorbeeld: Stel u geeft een bijdrage van €100, bij inkomstenbelastingtarief van 42%, dan kost het u netto € 58. U zou ook kunnen besluiten om netto € 100 te doneren, dan met hetzelfde 42% belastingstarief wordt uw bijdrage aan de Parochie maar liefst € 172.50...! 

 

Wanneer is uw gift een periodieke gift en aftrekbaar voor de belastingen:

·         Als u de gift in een onderhandse akte met de kerk hebt vastgesteld.

·         Als u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q. de geloofsgemeenschap.

·         Deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn.

·         Als u de bedragen minimaal gedurende 5 jaar achter elkaar overmaakt.

·         Als de kerk u geen tegenprestatie levert voor deze gift.

 

Als u kiest voor deze periodieke schenking moet u een onderhandse overeenkomst sluiten met de parochie c.q. de geloofsgemeenschap. Dit kan heel eenvoudig door de onderstaande modelovereenkomst ondertekend te overhandigen op het secretariaat van de Parochie.

 

De modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting kunt u via de Belastingdienst downloaden.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Ook bij het secretariaat van de H. Martinus kunt u deze gegevens opvragen.

 

De parochie H. Martinus heeft de ANBI status, voor aanvullende informatie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO15117


Skip Navigation Links.

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream