Pastoor Theo Lamers stelt zich voor:

 

Ik ben geboren in Boxmeer op 8 maart 1971. Na mijn middelbare school heb ik de Universiteit voor Theologie en Pastoraat gevolgd in Heerlen (later gefuseerd met de Katholieke Universiteit Nijmegen) en ben afgestudeerd in de pastoraaltheologie op het thema "Zelfvinding en zelfaanvaarding”.

 

 

Na mijn opleiding ben ik partime gaan werken als pastoraal werken in de Martinusparochie in Cuijk. Een jaar later werd deze functie uitgebreid met een aanstelling in de op te richten pastorale Eenheid "regio Mill”, later in de Jozefparochie.

 

 

Na mijn priesterwijding door Mgr. Hurkmans in 2010, ben ik als kapelaan benoemd in Cuijk-centrum (later als administrator), Cuijk-noord, Beers en Katwijk. Dit werd als snel uitgebreid met Vianen en ben ik in de fusiebesprekingen tot beoogd pastoor van de Nieuwe Parochie, waar ik in 2013 als pastoor ben geïnstalleerd.

 

 

Een groot aandachtspunt in de parochie hebben de kinderen, jonge gezinnen en jongeren, als kerk van de toekomst. Tegelijk is het een groot feest als ik met de jongeren weer deel mag nemen aan de WereldJongerenDagen.

 

Op bisdomniveau ben ik lid van de diocesane Sabbathcommissie en per 1 januari 2013 door Mgr. Hurkmans naast mijn werkzaamheden in de parochie, benoemd als aalmoezenier voor tieners en jongeren in het bisdom.

 

Op 1 maart 2016 ben ik door Mgr. Hurkmans benoemd tot deken van het dekenaat Boxmeer - Cuijk - Gemert.

 

Op 1 juni 2019 ben ik door Mgr. De Korte benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom. Zie http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17657&Source=http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/AllItems.aspx&ContentTypeId=0x0104002101957379FBDE43A1BDB147CDDC6C47


Skip Navigation Links.

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream