Uitvaart Broeder Adrianus Ulijn
woensdag 4 december 2019
In onze parochie is overleden:
 
Broeder Adrianus Ulijn in de leeftijd van 89 jaar.
 
 
Voor hem is de uitvaartdienst woensdag 4 december a.s. om 11.00 uur in de
St. Martinuskerk te Cuijk, waarna begrafenis op de Algemene Begraafplaats
aan de Hapseweg te Cuijk.

Handige links