Dameskoor "De Uitkomst”

Het koor bestaat uit 26 energieke dames, waaronder een bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester . Wij worden geassisteerd door mevr. Mary Renirie en mevr. Gerry Broeren op het orgel. Mary tijdens de repetities en Gerry in de kerk tijdens de Eucharistieviering.

 
Tevens heeft het koor een muziekcommissie, bestaande uit twee dames en de dirigent, die samen met de pastor de muziek kiezen voor het repertoire van de zondagse Eucharistievieringen en de kerkelijke feestdagen, waaronder Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Ziekenzondag en wat zich verder nog voordoet.
 
 
Om de veertien dagen zingen wij in de kerk tijdens de zondagse Eucharistieviering.
 
 
Iedere woensdag repeteren wij, en wel de eerste en derde woensdag in de kapel van La Salle aan de Graaf Hermanstraat, met het herenkoor, om de vierstemmige muziek in te studeren, die ons koor samen met het herenkoor ten gehore brengt op de kerkelijke hoogtijdagen en overige gelegenheden, waarbij een extra feestelijke mis wordt gevraagd.
 
 
De overige woensdagen van de maand repeteren wij in de pastorie ons eigen repertoire. Het gehele repertoire behelst een aantal H. Missen en toch wel zo'n 100 liederen. Wij houden ook van uitdagingen, wij schuwen het dan ook niet om moeilijke stukken in te studeren, zoals het Hallelujah van G.F. Händel. Al instuderend krijgen wij er ook plezier in, zeker wanneer de sommige toch wel heel moeilijke passages van dat Hallelujah enige vorm beginnen te krijgen, dan keert de aanvankelijke onzekerheid van, "kunnen wij dat nog wel onder de knie krijgen”, in de euforie van, "natuurlijk krijgen wij dat onder de knie”.
 
 
Onder de bezielende leiding van onze dirigent Bert Gerrits van den Ende, hebben wij ook plezier in het zingen, en zo vliegt de repetitie tijd iedere woensdagavond voorbij. Voor dat je het weet zitten wij met ons allen aan de koffie of thee met een voldaan gevoel van "zo wat hebben wij toch weer lekker gezongen”. Wij kunnen dan weer even bijpraten, en een mening geven over gekozen liederen als dat nodig mocht zijn.
 
 
Dit jaar vierde ons koor haar 50 jarig bestaan en dat hebben wij op gepaste wijze ingevuld. Een van onze koorleden, mevrouw Ria van Rooij, heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het koor, zodat ook zij haar 50 jarig jubileum heeft gevierd.
 
 
Wij hebben ook een gezellig koor, hetgeen wij ook belangrijk vinden.
 
 
Eenmaal per jaar gaat het koor op reis, waarbij de onderlinge band kan worden aangehaald in een ontspannen sfeer. Er wordt een jaarvergadering gehouden, waarin de jaarlijkse gang van zaken onder de loep wordt genomen, eventuele verbeterpunten dan wel kritiekpunten kunnen dan naar voren worden gebracht. Eveneens wordt er een kerstavond georganiseerd, (na de repetitie), om alvast in de sfeer te komen.
 
 
Als laatste en een niet onbelangrijk punt, lieve dames uit de parochie, wilt u zich aansluiten bij ons fijne koor. Kom eens luisteren en sfeer proeven, maar liever nog meedoen. U bent van harte welkom om samen met ons het hoogste lied te zingen.
 
 
Wil van Elk de Freese
 
 
Contactpersoon:
Mevr. De Kok
a.de.kok3@kpnplanet.nl   
(0485) 320955

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream