Pastorale krachten

Door de bisschop Mgr Hurkmans is per 1 januari 2013 als pastoor van de nieuwe parochie benoemd Drs Theo Lamers.  Op 1 maart 2016 is pastoor Lamers benoemd tot deken van het dekenaat Boxmeer - Cuijk - Gemert. Op 1 juni 2019 is hij door Mgr De Korte benoemd tot vicaris - generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch. Het betreft een partime functie. 

Pastoor Lamers is vooral op dinsdag en donderdag werkzaam in Den Bosch.

 

In 2019 is het pastorale team van de parochie H. Martinus uitgebreid met:

Kapelaan Callistus Offor, CsSP - Paters van de Heilige Geest, Handel

Kapelaan Henk Jansen, emeritus deken van Nijmegen

 

Het team wordt naast het parochiesecretariaat ondersteund door Patrick Meijer,

 

 

logistiek coördinator


Bij diverse activiteiten en assistenties wordt hij bijgestaan door diverse andere priesters:

Joe op de Kamp osc, kruisheer

Gerard Küppers pr, emeritus-pastoor


 
 
Het pastorale team stelt zich voor:
 
Callistus Offor
 
zie het uitgebreide artikel hier

 

Joe Op de Kamp osc

Van huis uit ben ik Limburgse Maaslander. Jaargang 1942. Opgegroeid in Maaseik. Grootvader van vaderszijde stamde echter van net over de Maasbrug. Uit Roosteren. Misschien voel ik me méé daarom verbonden met Sint-Agatha en Cuijk aan de Maas en met Nederland. Terwijl ik mijn langste tijd in België heb doorgebracht.

De families van vader en moeder tellen geen enkele ´pilaarbijter`. Toch bezocht ik te Maaseik de bewaarschool van de Tilburgse Zusters van Liefde, doorliep ik bij de Fraters van Tilburg de lagere school en volgde ik aan het kruisherencollege middelbaar onderwijs. Elk van die namen zal ook voor Cuijkenaren een ´begrip` zijn: ´Liefdegesticht`, ´Aloysius-school`, klooster ´Sint Aegten`.

Kruisheren heb ik gezien en beleefd van toen ik "een broekie” was. Mijn intreden bij de Kruisheren valt echter toe te schrijven aan het contact met hen als leerling aan hun college. Ook aan hun tijdschrift ´Kruis en Wereld` dat ik uitspelde.

Nog steeds ga ik voor de vernieuwingen die het Tweede Vaticaanse Concilie meebracht. Kopschuw voor pogingen om de klok terug te zetten. Nòg onderweg om vergelijken te bereiken tussen verwachtingen van anderen en wat bij mezelf hoort.


Gerard Küppers

Geboren op 18 mei 1951 in Boxmeer en opgegroeid in Nijmegen. Na de lagere school heb ik mijn gymnasium  gedaan vier jaar intern in het kruisherencollege te Uden en daarna twee jaar als extern student in het voormalige Gabriëlcollege te Mook. Daarna heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van pedagogiek. Vanaf 1970 ben ik gaan werken op het schippersinternaat Sint Nicolaas. Ik heb daar diverse staffuncties vervuld en ben vanaf 1972 theologie gaan studeren aan de faculteit in Tilburg. In 1982 ben ik afgestudeerd en door bisschop Bluyssen benoemd in Valkenswaard, waar ik in 1983 diaken gewijd ben en op 9 juni 1984 in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch tot priester gewijd.

Van 1984 tot 1991 was ik pastoor in Valkenswaard. In 1991 werd ik pastoor in Zeeland en deken van het dekenaat Ravenstein-Uden. In 1995 werd ik deken van Nijmegen. In januari 2000 werd ik pastoor van de Sint Martinus in Cuijk en deken van het dekenaat Cuijk. In 2006 was ik tot december deken van 's-Hertogenbosch en pastoor van Rosmalen, waarna ik weer terugkeerde in Cuijk.


Vanwege gezondheidsproblemen kon ik niet de benodigde energie opbrengen, die nodig was voor de grote reorganisatie van parochies, zoals die door het bisdom beoogd was. In Cuijk heb ik de restauratie van de Sint Martinuskerk mogen begeleiden. De ook hier voorziene samenvoeging van de parochies is ter hand genomen door mijn opvolger, want de chronische ziekte bracht toch met zich mee, dat ik een stapje terug moest doen. Als gepensioneerde priester ben ik beschikbaar om op zondag voor te gaan in de Eucharistieviering. 


 Reserveer uw plaats


Handige links

livestream