Mien Heijnen - Elbers (Linden) ontvangt pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice

zondag 18 juni 2017
Tijdens de Gildemis te Linden, werd Mien - Heijnen - Elbers geheel onverwacht door Pastoor Theo Lamers naar voren geroepen om haar de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia Pontifice op te spelden.
 
Mien ontving deze hoge kerkelijke onderscheiding voor haar grote verdiensten voor de
kerk en de geloofsgemeenschap van Linden. Ze was bestuurslid en thans lid van de contactgroep geloofsgemeenschap Linden. Daarnaast coördineert ze vrijwilligersactiviteiten in en rond de kerk, is ze aanspreekpunt binnen Linden voor bijna alle
kerkelijke aangelegenheden. Sinds 1996 is Mien Heijnen één van de voorgangers voor
de zondagsdiensten en lid van de liturgiecommissie.
 
Namens het parochiebestuur feliciteren wij Mien van harte met deze hoge onderscheiding en danken haar voor haar bijzondere verdiensten voor de parochie. Kortom een vrijwilliger om trots op te zijn..! 
 
 

 

 


 

Nieuwsberichten

Handige links