In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 17 maart 2017 om 19.00 uur een Taizé-viering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk.


Deze viering staat in teken van Pasen en de passietijd.
Er wordt door de aanwezigen (door piano begeleide) liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief moment van stilte.


Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. Voor meer informatie: http://www.taize.fr/nl.


De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig  en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een, door veel kaarsjes verlichte, speciaal gecreëerde  intieme ruimte vóór in de Martinuskerk.


Zitplaatsen zijn voldoende aanwezig. De totale viering duurt ca. 45 minuten.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken en even gezellig na te praten. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel.


Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd een Taizé-viering in de St. Martinuskerk te Cuijk bij te wonen!


Vrijdag 17 maart 2017, 19.00 uur

Vrijdag 9 juni 2017, 19.00 uur

Vrijdag 8 september, 19.00 uur

vrijdag 8 december, 19.00 uur


St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk


Skip Navigation Links.

Handige links