Vastenactieproject i.s.m. Kruisheren Weeshuis H. Maria te Beni-Paida in Congo.

dinsdag 16 februari 2021

Door de – nog steeds – vreemde situatie in december, is er geen speciaal Adventproject gekozen. Nu is voor de Veertigdagentijd er contact geweest met fr. Olivier van de kruisheren om een project van hen te ondersteunen. 
Hieronder vindt u een beschrijving van het project van het weeshuis in Congo.
Via publicaties, sociale media en willen we proberen om in de Veertigdagentijd toch een substantieel bedrag voor hen bijeen te brengen.


Kort overzicht van het weeshuis H. Maria te Beni-Paida
De zusters oblaten van de Assumptie zijn in het bisdom Butembo-Beni sinds 23 december 1923. Direct na hun aankomst hebben ze al een weeskind opgenomen. Sinds juli 1936 zijn er steeds meer weeskinderen bij gekomen. Zo krijgt het weeshuis van de Heilige Maria steeds meer vorm en gestalte te Beni-Paida in het noordoosten van de provincie Nord Kivu in de Democratische Republiek Congo. Vanaf 1923 tot op vandaag verzorgt dit tehuis zonder onderbreking jonge weeskinderen. De zusters oblaten, geholpen door veel weldoeners, staan in voor de zorg van deze kinderen, zonder enig onderscheid.


Het weeshuis neemt kinderen op vanaf hun geboorte tot op het moment dat een blijvende oplossing gevonden wordt. Allereerst trachten zij de biologische familie te vinden en te zien of die ervoor kan zorgen. Helaas hebben veel kinderen door de vreselijke oorlog die er woedt hun ouders verloren. Indien de familie niet gevonden wordt of als zij niet voor de kinderen kunnen zorgen, trachten de zusters een pleeggezin te vinden waaraan de kinderen worden toevertrouwd. De kinderen in het weeshuis variëren in leeftijd van 1 tot 12 maanden, soms zelfs tot 12 jaar.

Verplaatsing van het weeshuis van Beni-Paida naar Musienene
Ten gevolge van de oorlog die de streken van Beni teistert, heeft men het weeshuis verplaatst naar Musienene om de kinderen een veiligere en aangepaste omgeving te bezorgen. Deze verplaatsing gebeurde in 2014; het weeshuis vond een onderkomen in de gebouwen van de parochie van het Heilig Hart van Jezus, die geleid wordt door de paters kruisheren. Zo konden de kinderen genieten van een beter en veiliger onderkomen, beschermd tegen oncontroleerbare gewelddaden, zelfs moordpartijen van de soldaten in het gebied van Beni. Nu wonen die kinderen bij de zusters oblaten van de Assumptie in Musienene. 

Op de dag van vandaag
Op dit moment telt het weeshuis 23 kinderen van verschillende leeftijden. Regelmatig worden kinderen opgenomen in een pleeggezin, maar blijven onder de verantwoordelijkheid van de zusters oblaten; zij zorgen ook voor de begeleiding van de pleeggezinnen.
De moeilijkheden die zich voordoen bij het opvangen en begeleiden van deze kinderen zijn legio: gezondheidszorg, voeding, schoolbenodigdheden en schoolgeld, sociale integratie, enzovoorts. De COID-19 pandemie maakt de levenssituatie van het weeshuis niet gemakkelijker. 
De Kruisheren met de zusters oblaten willen de kinderen in deze eerste levensfase niet aan hun lot overlaten en hen helpen om een goed basisbestaan en een toekomst te bieden.

Als parochie willen wij graag in de Veertigdagentijd ondersteunen. Uw bijdrage is bijzonder welkom op NL67 RABO 0177 49 32 32 o.v.v. Vastenaktie 2021 Congo.


Mede namens de kruisheren danken wij u al bijzonder voor uw bijdrage.

 


Nieuwsberichten

Handige links

livestream