Overweging van de dag van Pater Callistus

woensdag 1 juli 2020

Evangelie: Matteüs 8,23-27
 
 
HIJ SLAAPT
 
 
Matteüs beschrijft een storm die uitbreekt terwijl Jezus met zijn leerlingen op reis is. Volgens Mattheüs is de storm zo hevig dat hij de boot met water vult. En terwijl de leerlingen met de storm vechten, slaapt Jezus. Slapen te midden van een hevige storm is een teken van óf ernstige ziekte óf buitengewone gemoedsrust. Veel mensen ervaren slapeloze nachten als gevolg van interne stormen die in hun leven woeden. Zelfs met medicijnen kunnen sommigen nog steeds niet slapen. Velen slapen slechts met één oog dicht, vanwege de angst voor een mogelijke storm.
 
De gedachte aan een naderende storm is genoeg om ons wakker en rusteloos te houden, zelfs als de storm nog niet is gekomen. Maar als de leerlingen Jezus wakker maken, bestraft Hij heel eenvoudig de storm. Het hoogtepunt van het verhaal verbaast de leerlingen, want niet alleen verstoort de storm Jezus’ gemoedsrust niet, maar de storm gehoorzaamt Hem zelfs.
 
 
Ons leven en onze gemoedsrust worden vaak bedreigd door verschillende soorten stormen. Onze reacties op deze stormen zijn afhankelijk van ons geloofsniveau. Het hangt ervan af wie er in de boot van ons leven zit. Het is geloof dat ons in staat stelt de aanwezigheid van Jezus in de boot te herkennen. Het is het geloof waardoor Petrus later zegt: 'Heer, als U het bent, zeg mij dat ik naar U toe moet komen over het water', en Petrus loopt dan over het stormachtige water, hoe kort ook.
 
 
Soms herinneren we ons alleen dat Petrus uiteindelijk twijfelde en in het water zinkt en vergeten we dat hij over het water heeft gelopen. Ja, je kunt op dat stormachtige water lopen, je kunt goed slapen te midden van al die woedende stormwinden, je kunt gemoedsrust vinden te midden van alle onrust en ja, je kunt een beroep doen op degene wiens stem krachtig genoeg is om de storm te kalmeren want als je Jezus aanroept, is alles mogelijk.
 
 
Moge de Heilige Geest ons in staat stellen dat sterke geloof en vertrouwen te ontwikkelen. Moge Hij ons de moed geven om elke storm het hoofd te bieden. Mogen we de onrust in ons overwinnen en er nooit door overweldigd worden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Handige links