Marieke Drent verlaat H. Martinusparochie Cuijk

donderdag 30 januari 2020

 
Coördinator familiepastoraat en diaconie Marieke Drent verlaat per 1 februari a.s.
de H. Martinusparochie.
 
Na een jaar van enthousiast werken in de parochie is in wederzijds goed overleg besloten het contract niet te verlengen. Marieke heeft in de korte tijd dat ze binnen de parochie werkzaam is geweest, gewerkt aan de opzet van het familiepastoraat, ze introduceerde o.a. de kinderkaravaan en organiseerde samen met de geloofsgemeenschap nieuwe initiatieven zoals rondom Allerzielen ‘verbonden door licht’.
 
 
Het bestuur zal zo spoedig mogelijk in de vacature proberen te voorzien, opdat de stappen die Marieke gezet heeft, voortgezet worden.
 
Namens de parochie wensen wij Marieke alle goeds en danken haar bijzonder voor haar betrokken inzet.

Handige links