Informatieavond voor direct betrokkenen Lambertuskerk Beers

vrijdag 13 december 2019

Woensdagavond 4 december j.l. vond er in het Wapen van Beers een bijeenkomst plaats om de direct betrokken bewoners, grenzend aan de H. Lambertus kerk, de Dorpsraad en de contactgroep Rondom de Lambertus toren te informeren over de ontwikkelingen rondom de verkoop hiervan, dit in het kader van de omgevingsdialoog.  Vice-Voorzitter van het parochiebestuur, Piet van de Koolwijk leidde de bijeenkomst in en memoreerde wat er sinds de laatste bijeenkomst (9 oktober 2018) is gebeurd.

 

Vervolgens nam Jan Hendrix, de toekomstige exploitant, de aanwezigen middels powerpoint mee in een visuele presentatie.

Om te kunnen voldoen aan de verguningsaanvragen moest de kerk figuurlijk binnenste buiten worden gekeerd. Met de Rijksdienst van Monumentenzorg werd er tot in detail gekeken naar  de verbouwingsplannen, de kleurstelling in de kerk etc.. Daarbij vast werd vastgesteld dat de kerk in de loop van de eeuwen, meerdere keren van kleur is veranderd. Besloten is dat de kleurstelling zoals die op dit moment aanwezig is gelijk zal blijven.

 

Met de architect, Toine van der Cruijsen werd er een verbouwingsplan gemaakt. De kerk zal aan de voorzijde nauwelijks veranderen, wel dient er een aanpassing te komen aan de ingang. Hierbij dienen de deuren in verband met veiligheid naar buiten open te gaan.

Bij binnenkomst zal er vooral met glazen wanden gewerkt worden, waarmee authentieke details niet verloren gaan. Tevens dienen deze wanden voor geluidsisolatie.

        

Op de plaats waar nu de verhoogde banken staan, zal straks de garderobe en toiletgroepen ontstaan. Verder zal de kerk ontdaan worden van alle roerende religieuze voorwerpen. Hiervoor zal binnen de parochie, het bisdom of daarbuiten een nieuwe bestemming gevonden worden. Aan de Grotestraat zal er wel een extra uitgang gemaakt worden die uitsluitend als nooduitgang zal gaan dienen.

 

Tijdens het accoustiekonderzoek, waarbij in de kerk een geluidsoverlast van 100 db werd gesimuleerd, werden op vele posities rondom de kerk metingen verricht.

Resultaat uit de meting was zeer positief, de kerk is goed geisoleerd, weliswaar waren er een paar ‘lekkages’ uit de klapramen die boven in de glas en lood bogen zitten. Deze ramen zullen worden aangepast. Aan de achterzijde ter hoogte van het doopvont zal er een bouwtechnische aanpassing gemaakt worden om geluidsoverlast te beperken.

 

Voor wat betreft de parkeersvoorziening is er een parkeerplaats gecreëerd aan het Kerkeveld. De wei van de familie Hermanussen zal tijdens evenementen hiervoor dienen. Jan meldde dat hij hierdoor geen overlast in de buurt verwacht, er zullen parkeerwachters aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden, daarnaast wordt er bij de uitnodiging het adres Kerkeveld genoemd, zodat de navigatie zorgt dat de auto’s de goede kant op gaan.  Kortom, er is veel aandacht van de zijde van de exploitant Jan Hendrix om buurtoverlast tot een minimum te beperken.

Overigens, de parkeerplaats voor de kerk is eigendom van de gemeente. Deze zal vooral voor logistieke bewegingen (laden/lossen) gebruikt worden.

 

Vanuit de gemeente Cuijk was wethouder Maarten Jilessen en Karin Jilesen aanwezig. Op de vraag vanuit het publiek hoe lang het gaat duren voordat de vergunningen verleend worden konden zij de procedure uitleggen. Na een ontwerpaanvraag en een bezwaarperiode, gaat het over in een definitieve aanvraag met een bezwaarperiode. In het gunstigste geval kan dit circa 6 maanden duren.

 

Gerthy Laham – Keijzers, de toekomstige eigenaar van de kerk, benadrukte nochmaals dat zij als oud-Beersenaar erg betrokken is met het dorp en de kerk. Zij wil daarom dat de kerk voor de gemeenschap van Beers een sociaal- en culturele lokatie wordt. De kerk moet volgens Gerthy dienend blijven aan de bewoners van Beers. Om dit te kunnen realiseren is er een stichting opgericht die sociale- en culturele activiteiten voor de gemeenschap zal gaan ontplooien.

 

De duidelijk presentaties waarin bezorgdheden konden worden weggenomen, maakte dat de aanwezigen met een goed gevoel huiswaarts konden keren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige links