Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal

donderdag 16 mei 2019
Heden middag heeft Mgr De Korte de volgende mededeling gedaan: 

Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni a.s. benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer. Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill. Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd. Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren. Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert. In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld. De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.

Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
"Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte. "Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden. Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken."

De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie. Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen. De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vi
caris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

 

 
De benoeming van Theo tot vicaris-generaal heeft ons als bestuur evenals u verrast, het is een benoeming die zeker als een grote verdienste mag worden beschouwd, immers hij wordt in deze functie de directe assistent van de bisschop.

Natuurlijk hebben wij ook geconcludeerd dat deze aanstelling mogelijk een beperking kan zijn in zijn functioneren in onze parochie.
In gesprekken met hem hebben we kunnen vernemen dat zijn werkzaamheden als gedelegeerde jeugd en jongeren (op papier 0,1 FTE) zal komen te vervallen. Daarnaast zijn we in de gelukkige positie dat Marieke Drent al werkzaamheden van Theo overneemt en dat we momenteel assistentie krijgen van Pater Callistus uit Handel.

De bisschop heeft tevens toegezegd dat op korte termijn gekeken wordt naar de benoeming van een tweede priester in de parochie. Daarnaast zal op termijn gezocht worden naar een oplossing voor de overige werkzaamheden die hij momenteel in opdracht van de bisschop vervult.

 
Wij feliciteren Theo van harte met deze bijzondere benoeming en wensen hem veel succes en Gods zegen.

Het Parochiebestuur

Handige links