Intentieovereenkomst verkoop H. Lambertuskerk te Beers

dinsdag 9 oktober 2018

Zoals u bekend is, is in het beleidsplan "Een nieuwe mantel voor Martinus” aangekondigd dat er op termijn kerkgebouwen zullen worden gesloten. Bij deze willen wij u informeren over de situatie over de kerk H. Lambertus in Beers.

 

In de vorm van een intentieovereenkomst is overeenstemming bereikt om de Lambertuskerk in Beers te verkopen aan Mevr. Gerthy Laham-Keijzers. Op dit moment is het een intentie, daar de definitieve verkoop afhankelijk is van twee voorwaarden, namenlijk (1) de medewerking van de gemeente t.a.v. de bestemmingswijziging, de omgevingsvergunning en de aanwijzing als trouwlocatie, alsmede (2) de goedkeuring van het bisdom. De procedures voor het verkrijgen van deze toestemmingen zijn op dit moment in gang gezet.

 

De nieuwe eigenaresse, voormalig inwoonster van Beers, wil het gebouw in de oorspronkelijke staat handhaven (rijksmonument). Om het gebouw kostendekkend te exploiteren wil zij het gebouw gebruiken voor onder andere trouwceremonies c.q. complete bruiloften, koffietafels b.v. bij begrafenissen, diners, concerten, congressen, lezingen, vergaderingen, beurzen, tentoonstellingen, recepties, enzovoorts. De daadwerkelijke exploitatie wordt in handen gesteld van Xciting Events B.V., i.c. Jan Hendrix (v/h Prime Time).

Tevens wil zij het gebouw beschikbaar stellen ten dienste van het dorp voor o.a. dorpsactiviteiten. In dat kader blijft de kinderkapel aan de westzijde van de kerk, ten dienste van de parochie beschikbaar voor het houden van diensten. 

 

De contactgroep H. Lambertus, de direct betrokkenen, de dorpsraad Beers, de inwoners van Beers en de pers hebben wij vandaag hierover geïnformeerd. Wij hechten er aan om ook deze informatie met u te delen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de parochie H. Martinus,

Nieuwsberichten

Handige links