Vrijwilligers uit onze parochie Koninklijk onderscheiden

vrijdag 27 april 2018

Donderdag 26 april j.l. heeft Burgemeester Hillenaar een aantal vrijwilligers van onze Parochie de koninklijke onderscheiding mogen uitreiken. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Namens het Parochiebestuur feliciteren wij van harte:

 

Chris Gerrits (76) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Sint Agatha 
De heer Gerrits is vanaf 1966 actief bij carnavalsvereniging De Ulewappers in Sint Agatha. Hij zorgt iedere carnavalsperiode voor de technische ondersteuning bij iedere grote activiteit. Hij was van 1966 tot 1991 Lid van de Raad van Elf en hij was lid van de jubileumcommissie bij het 33, 44 en 55-jarig jubileum. De heer Gerrits is eveneens 9 jaar actief als vrijwilliger bij TechnoPromo. Hij begeleidt leerlingen bij de activiteit "vlam-solderen". Eveneens verricht hij daar onderhoudswerkzaamheden in/rond het gebouw. Vanaf 1962 tot heden is hij een actieve vrijwilliger binnen voetbalvereniging V.C.A. Zo was hij van 1962 tot 1990 actief als jeugdleider en van 1975 tot 1989 bestuurslid. Van 1980 tot 2000 was hij leider van VCA1-VCA5. Eveneens was hij jarenlang scheidsrechter voor VCA. Vanaf 2002 is hij lid van de onderhoudsploeg. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Copa del Agatha, het internationale voetbaltoernooi dat Sint Agatha op de  kaart heeft gezet! De heer Gerrits is ook actief voor de contactgroep Rondom de Toren in Sint Agatha.

Diny Hofmans- Peters (67) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Beers
Van 1969 tot 1974 was mevrouw Hofmans-Peeters medeoprichtster en bestuurslid van JERA'70 in Ysselsteijn (Limburg). Zij begeleidde jongeren tussen 12 en 18 jaar en zorgde voor het realiseren van eigen ruimte. In 1998 startte zij in Beers met de organisatie van lokale collectes voor het Astmafonds Nederland. Mevrouw Hofmans-Peeters verrichtte ook vrijwilligerswerkzaamheden bij het parochiebestuur H. Lambertus te Beers. Zij was bestuurslid en secretaris van 1995 tot en met 2013. Als lid van de restauratiecommissie heeft zij zich tijdens de laatste restauratie van de parochiekerk van 2012 tot 2015 voor en achter de schermen ingezet. Tot op heden verzorgt zij de administratie van het kerkhof. Vanaf 2014 is zij vertegenwoordigt in de Stichting Ceuclum, omvattende het Museum Ceuclum, de Archeologische werkgroep, De Romeinse Tuin en het Toeristisch Informatie Punt (voorheen VVV).  In 1992 was zij ook in Beers de oprichtster van de "Beerse Soos". Eveneens maakt zij sinds 2008 maakt deel uit van het bestuur van de Onderwijsbond CNV, sector Rayon Noordoost Brabant (gepensioneerden). Vanaf januari 2017 is zij van deze bond de 1e penningmeester.

Anny Roelofs- Bulkens (75) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Vianen
Vanaf 1999 is mevrouw Roelofs-Bulkens werkzaam in de Werkgroep Kontakt Vianen. Vanuit deze werkgroep bezoekt zij regelmatig zieke en eenzame mensen niet alleen in Vianen maar ook de mensen die om gezondheidsreden in een verzorgingshuis wonen. Zij organiseert elk jaar samen met werkgroep Kontakt Vianen een ontmoetingsdag voor de zieke en eenzame mensen. Sinds 2001 zet zij zich eveneens in voor de Zonnebloem afdeling Cuijk, waar ook Vianen onder valt. Ook hier bezoekt zij zieke en eenzame mensen en zij is jaarlijks als vrijwilliger actief bij de bootreis van de Zonnebloem.

Eveneens is mevrouw Roelofs-Bulkens vanaf 2001 actief voor de Jeu de boulesclub in Vianen. Mevrouw Roelofs-Bulkens heeft van1985 tot 2010 nieuwe inwoners van Vianen persoonlijk verwelkomd met een andere vrijwilliger. Vanaf 2007 tot heden is zij actief voor de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC). Ook heeft zij van 1967 tot 1975 veel vrijwilligerswerk gedaan op de scholen van haar kinderen.

Gerrie Ermers- Panders (68) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Vianen 
Mevrouw Ermers-Panders is de contactpersoon voor de planning van de vrijwillige vervoersdienst Cuijk die in Vianen de naam heeft "Vianen ik neem je mee".  Zij heeft in 2012 deze vervoersdienst ook mee opgericht. Op 16-jarige leeftijd begon zij met zingen bij het dameskoor in Vianen. Later ging dit koor samen met het herenkoor en zo ontstond gemengde Zangvereniging Vivace. Zij is 11 jaar gestopt, maar in 1989 heeft zij de draad weer opgepakt. Als penningmeester zorgt zij er nu voor dat subsidies en donaties worden binnen gehaald. Mevrouw Ermers-Panders ondersteunt eveneens haar echtgenoot, die beheerder is van Gemeenschapsaccommodatie 't Akkertje in Vianen, als vrijwilliger bij het maken van afspraken van de zaalhuur en administratie. Ook zorgt zij wekelijks voor het vervoer voor een kaartactiviteit welke georganiseerd wordt in 't Akkertje. Dit laatste doet zij voor Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC). Vanaf 2012 is zij ook lid van de werkgroep Kontakt Vianen.

Pierre van Lanen (60) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Beers 
De heer van Lanen begon met zijn vrijwilligerswerk bij de H. Lambertusparochie in Beers. Hij heeft van 1973 tot 1990 de volgende werkzaamheden verricht: misdienaar, acoliet, lid van liturgische werkgroepen en parochiegespreksgroep. Vanaf 1967 tot 2017 heeft hij zich ingezet voor Harmonie Irene in Beers en deze vereniging is vorig jaar opgeheven. Hij was 40 jaar muzikant/lid van deze harmonie. Ruim 25 jaar was hij bestuurslid en hij heeft meerdere jaren de rol van tweede dirigent vervuld. Hij was ook contactpersoon voor IKV (Inter Gemeentelijk Instituut Kunstzinnige Vorming) afdeling HAFA, voor de brabantse muziekbond, en voor Muziekkring Land van Cuijk . Hij heeft de blaaskapel BOB (Beerse Overlaat Blazers) ook opgericht. Vanaf 2001 tot heden is hij bestuurslid, plv dirigent, muzikant ROA (Reünie Orkest Trompetterkorps der Artillerie).. Na het jubileumjaar in 2002 is dit orkest ondergebracht in de stichting ROA dat als doelstelling heeft de muzikale traditie voort te zetten. De heer van Lanen is ook voorzitter van de muziekcommissie betrokken bij het ROA.

In St. Anthonis werd onderscheiden:

Ton Keijzers (56) – Lid in de Orde van Oranje Nassau – Sint Anthonis
Gedecoreerde voert al ruim 20 jaar vrijwillige activiteiten uit voor de gemeenschap. Hij was van 1997 tot en met 2013 vice-voorzitter van het Parochiebestuur H. Lambertus te Linden. Daarnaast was gedecoreerde uit hoofde van deze functie belast met het plannen van onderhoud aan de kerk en de pastorie. Ten tijde van de restauratie van de kerk, die uit de vijftiende eeuw stamt, heeft gedecoreerde fondsen geworven en in praktische zin werkzaamheden verricht. Na de door het bisdom opgelegde fusie in 2013 is het bestuur opgeheven.

Na het vervallen van het vicevoorzitterschap in 2013 heeft gedecoreerde met de overige oud-bestuursleden een contactgroep opgericht. Deze contactgroep behartigt plaatselijke kerkelijke zaken het strijden met het Bisdom voor behoud van de kerk, het verzorgen/organiseren van missen door lekenvoorgangers, publiceert een parochieblad, et cetera. Binnen het dorp Linden is gedecoreerde eveneens jaarlijks actief als muzikale ondersteuner van de pronkzitting tijdens de carnaval die door de dorpsvereniging georganiseerd wordt.

Voorts is gedecoreerde van 1997 tot en met 1998 secretaris en van 2000 tot en met 2001 voorzitter van de vereniging Round Table 126 geweest. Daarnaast vervulde hij binnen de vereniging de functie van secretaris van een regionale koepel van Ronde Tafels. Bij zijn vertrek is gedecoreerde, vanwege zijn inspanningen voor de vereniging, benoemd tot Erelid Round Table.

Decoradus is tevens sinds 2002 vicevoorzitter van de Stichting Jumelage Linden-groet-Linden. Jaarlijks worden er door de nationale stichtingen jongerendagen georganiseerd. De bijeenkomsten van de jongeren vinden sinds 1982 bij toerbeurt plaats in een van de zes zustergemeenten. Gedecoreerde is binnen de Stichting medeverantwoordelijk voor de invulling van activiteiten/uitwisselingen tijdens de jongerendagen en heeft de organisatie op internationaal niveau van 2010 tot 2011 en van 2012 tot 2016 als voorzitter aangestuurd.

 

Bronvermelding: Kliknieuws

 

 

 

Handige links