Vieringen voor de periode 13 april – 19 april
vrijdag 19 april 2019
Zaterdag 13 april
Palmzondag -palmwijding
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor

Zondag 14 april
09.30 uur Kloosterkerk St. Agatha, Eucharistieviering met Palmwijding 
              en samenzang
09.30 uur Lambertuskerk Linden, Eucharistieviering met Palmwijding en samenzang
11.00 uur Martinuskerk Cuijk, Palmpasenviering met Palmwijding en Jeugdkoor
11.00 uur Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering met Palmwijding en samenzang

Maandag 15 april
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Viering van Barmhartigheid Bezinningsviering 
              met de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament 
              van Boete en Verzoening m.m.v. organist

Dinsdag 16 april
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Oecumenische vesperdienst in de Goede Week

Woensdag 17 april
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
09.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
10.30 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering voor Ouderen en Zieken 
              m.m.v. Dameskoor
19.00 uur Kathedrale basiliek H. Johannes evangelist, ’s-Hertogenbosch, 
              Chrismamis waaronder de zegening en wijding van de oliën

Donderdag 18 april
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Witte Donderdag Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.
De laatste avond met zijn vrienden brood en beker gedeeld vuile voeten gewassen laatste hartenwens: wees allen één zien zij het niet aankomen? 
die ene die de groep verlaat het was nacht...Vader, blijf je achter mij staan?

14.00 uur Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering ouderen en zieken 
              m.m.v. Dameskoor
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Katwijk
19.00 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst met samenzang

Vrijdag 19 april
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Goede Vrijdag Herdenking van het lijden en sterven van de Heer Ze spannen Pilatus voor hun kar ze spelen vuil spel ze vreten de massa op ze vernederen tot en met ze doden als routine. We willen eens zien wie hem zal redden!

15.00 uur Martinuskerk Cuijk, kruisweg
15.00 uur Kloosterkerk St. Agatha, Goede vrijdag plechtigheid
16.00 uur Martinuskerk Cuijk, kruisweg voor gezinnen
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Goede vrijdag plechtigheid m.m.v. Herenkoor
19.00 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst met samenzang
19.00 uur Antonius van Padua Vianen, Woord- en gebedsdienst met CD-muziek

Handige links