Vieringen voor de periode 12 augustus – 18 augustus
vrijdag 18 augustus 2017
Zaterdag 12 augustus 
Negentiende zondag door het jaar
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Lambertuskerk Beers, Eucharistieviering m.m.v. Together

Zondag 13 augustus
09.30 uur Agathakapel St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang
09.30 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
11.00 uur Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering met samenzang
15.00 uur Eucharistieviering bij de kapel aan de Heuf 27, 5437 NA te Beers
               m.m.v.Het Sint Antoniusgilde en het gemengd koor 
               Wij zijn zeer vereerd dat bisschop mgr. Gerard de Korte bereid is om                          hoofdcelebrant te willen zijn.

Maandag 14 augustus
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
 
Dinsdag 15 augustus
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Lourdesgrot Katwijk, Eucharistieviering Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
 
Woensdag 16 augustus
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
19.00 uur Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering

Donderdag 17 augustus
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Vrijdag 18 augustus
08.00 uur Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Handige links